PRP tretmani

NYCE - New You Esthetic Center

Autologna regeneracija tkiva Outin preparatom uključuje korištenje biološki aktivirane plazme pacijenta obogaćene nukleotidima DNA, što predstavlja “spremnik” faktora rasta otpuštenih iz krvnih pločica - trombocita. Metoda se koristi za:

 • 1) obnovu kože i borbu protiv stresa
 • 2) popravak staničnih oštećenja od UV zraka
 • 3) liječenje ožiljaka i kožnih lezija (post akne)
 • 4) photoaging
 • 5) hipoksiju kože
 • 6) kože prije i nakon menopauze
 • 7) tretman protiv bora
 • 8) optimizirani sjaj i svjetlinu kože

PRP-”VAMPIRE FACELIFT” - DEFINICIJA

PRP-“platelet-rich plasma“ ili plazma bogata trombocitima je vlastita krv pacijenta s povećanom koncentracijom trombocita koji svojom aktivacijom otpuštaju faktore (proteine) rasta, odnosno to je pripravak dobiven centrifugiranjem pune krvi kako bi se povećala koncentracija trombocita.

Krv: broj trombocita 150-350 x 10 9 u 1 mm3 krvi + antikoagulans.

PRP: meko centrifugiranje: 1000 okretaja kroz 5-6 minuta.

Prf: 1300-2700 okretaja kroz 8-12 minuta.

NYCE - New You Esthetic Center

PRP znanstveni radovi

 • metoda razvijena 1970-ih
 • prvi put korištenja u Italiji 1987. godine (otvorena operacija srca)
 • porast popularnosti sredinom 1990-ih
 • broj recenziranih publikacija naglo se povećao od 2008.
 • ukupno više od 5700 znanstvenih radova
NYCE - New You Esthetic Center

Najčešće korišteni derivati krvi u kliničkoj upotrebi:

 • trombocitima obogaćena plazma (prp): platelet rich plasma (krvna plazma bogata trombocitima)
 • trombocitima obogaćeni čimbenici rasta (prgf)
 • trombocitima obogaćen fibrin (prf)
 • trombocitima i leukocitima obogaćena plazma (l-prp)
 • trombocitima i leukocitima obogaćeni fibrin (l-prf), itd.
NYCE - New You Esthetic Center

Trombociti - povijest otkrića

NYCE - New You Esthetic Center

Kroz povijest, prije i poslije znanstvene revolucije, do današnjih dana, znanstvenici i prirodoznalci proučavali su trombocite što nam danas omogućuje da znamo puno o trombocitnoj strukturi, funkciji i uopće o životu trombocita. Otkrio ih je francuski liječnik Alfred Donne 1842. godine. Giulio bizzozera, 1882. godine postavio temeljne spoznaje o trombocitima koje su nakon njega bile potvrđivane. Proučavajući mikroskopski animalne vene, otkrio je da je oblik trombocita diskoidan te da nakon ozljede krvne žile u cirkulaciji započinje proces adhezije i agregacije: uloga u procesu hemostaze. Prvi je definirao trombocite kao središnje stanice sustava zgrušavanja. Bizzozero je prije otkrića trombocita identificirao i megakariocite u koštanoj srži koji su ujedno trombocitni prethodnici.

Prije 40-ak godina trombociti su smatrani prije svega stanicama zaduženim za hemostazu (zaustavljanje krvarenja).

Trombociti su krvne pločice tj. malena, bezbojna tjelešca bez jezgre. U litri krvi ih ima od 150–400 x109/1 mm3 krvi. Nastaju u koštanoj srži iz dijelova megakariocita (stanice s velikom jezgrom). Brzo se raspadaju: životni vijek im je od 3 do 7 dana.

Fotografija: slijeva nadesno: eritrocit, trombocit, leukocit

PRP koncentrira trombocite oko pet puta.

NYCE - New You Esthetic Center NYCE - New You Esthetic Center

Što je to posebno u trombocitima?

Trombociti sadrže alfa granule koje sadržavaju veliku količinu faktora rasta i gusta tjelešca. Alfa granule se oslobađaju agregacijom i adherencijom trombocita na mjestu ozljede ili upale.

NYCE - New You Esthetic Center

Bogatstvo granula u trombocitima

Najzanimljivije je svojstvo trombocita bogatstvo granula u kojima se nalazi veliki broj biomolekula, među kojima je i serotonin. Razlikujemo 3 vrste granula: αlfa-granule, guste granule koje su moćno skladište serotonina (engl. Dens granule) i lizosome. Od 90-ih godina prošlog stoljeća znanstvena istraživanja i tehnologije pokazala da trombocitne GRANULE sadrže obilje faktora rasta. Faktori rasta imaju ključnu ulogu u PROCESU CIJELJENJA I REGENERACIJE TKIVA. Faktori rasta potiču migraciju i umnažanje matičnih stanica.

NYCE - New You Esthetic Center

Najzanimljivije je svojstvo trombocita bogatstvo granula u kojima se nalazi veliki broj biomolekula, među kojima je i serotonin. Razlikujemo 3 vrste granula: αlfa-granule, guste granule koje su moćno skladište serotonina (engl. Dens granule) i lizosome. Od 90-ih godina prošlog stoljeća znanstvena istraživanja i tehnologije pokazala da trombocitne GRANULE sadrže obilje faktora rasta. Faktori rasta imaju ključnu ulogu u PROCESU CIJELJENJA I REGENERACIJE TKIVA. Faktori rasta potiču migraciju i umnažanje matičnih stanica.

NYCE - New You Esthetic Center

Shematski prikaz strukture trombocita

NYCE - New You Esthetic Center

Faktori rasta

NYCE - New You Esthetic Center
 • čimbenik rasta porijeklom iz trombocita (PDGF)
 • čimbenik rasta fibroblasta (FGF)
 • transformirajući čimbenik rasta beta (TGF-β)
 • inzulinu sličan čimbenik rasta 1 (IGF-1)
 • inzulinu sličan čimbenik rasta 2 (IGF-2)
 • čimbenik rasta vaskularnog endotela (VEGF)
 • epidermalni čimbenik rasta (EGF)
 • čimbenik rasta keratinocita (KGF, FGF7)
 • čimbenik rasta vezivnog tkiva (CTGF, CCN2)
 • interleukin 8 (IL-8)

PDGF (platelet-derived growth factor) -skupina polipeptida koja stimulira sintezu proteina - osobito kolagena te angiogenezu

TGF beta, EGF, VEGF stimuliraju angiogenezu i sintezu kolagena, staničnog matriksa, fibronektina

PDEGF (platelet-derived epidermal growth factor) stimulira proliferaciju keratinocita i fibroblasta

PDAF (platelet-derived angiogenesis factor) stimulira angiogenezu

IGF-1 (insulin like grow factor 1) stimulira sintezu elemenata staničnog matriksa i mitotsku aktivnost matičnih stanica

PF-4 (platlate factor 4) privlači fibroblaste

Aktivacija trombocita i oslobađanje faktora rasta je ono što ovu terapiju čini tako široko primjenjivom i interesantnom!

Koja je uloga faktora rasta?

KEMOTAKSIJA

 • migracija stanica kao odgovor na kemijski podražaj
 • matične stanice su “privučene” faktorima rastu i migriraju prema mjestu aplikacije

UMNAŽANJE STANICA

 • značajno povećanje mitotske aktivnosti stanica

Učinak faktora rasta na tkiva

Neposredni (unutar 5 minuta)

 • stimulacija drugih glasnika
 • upalni odgovor

Rani (30min do 4 sata)

 • povećanje ekspresije M-RNA , indukcija sinteze proteina
 • kemotaksija (privlačenje stanica u regiju aplikacije)

Kasni (4-24 sata)

 • povećanje mitotske aktivnosti fibroblasta

Odgođeni (do 3 mjeseca)

 • remodeliranje tkiva

Ukupni učinak trombocitnih faktora rasta na tkiva

 • međusobno složeno interferiraju s različitim učincima na stanice
 • izazivaju niz biokemijskih reakcija i staničnih modifikacija dovodeći do brzog i dugotrajnog povećanje broja i aktivnosti fibroblasta
 • moduliraju staničnu aktivnost koja dovodi do diobe i sazrijevanja matičnih stanica koja nije do kraja objašnjena

Indikacije za aplikaciju

 • duboka rejuvenacija kože
 • redukcija bora
 • smanjenje vidljivosti ožiljaka
 • akne (ožiljci)
 • strije
 • postpartalna opuštenost kože
 • alopecija
 • tretiranje celulita

Očekivani rezultati

 • poboljšanje teksture i tonusa kože nakon 3 tjedna od aplikacije
 • sinteza kolagena i remodeliranje kroz 3 mjeseca od aplikacije

Priprema plazme bogate trombocitima

NYCE - New You Esthetic Center

Vađenje krvi

Klijentu se izvadi oko 10-15 ml krvi u epruvete napunjene s antikoagulansom (Na citrat).

Centrifugiranje

Krv se centrifugira na 1000 okretaja odnosno 300g tijekom 6 minuta, čime dolazi do razdvajanja krvi u 3 odjeljka: gornji i srednji “buffycoat” bogati trombocitima i leukocitima, i donji bogat eritrocitima.

Odvajanje trombocitima bogate plazme

Aktivacija trombocita

Aktivacija trombocita se provodi aktivatorom koji sadrži kalcijev klorid, adenin, citozin i tiamin

Aplikacija

Rezultat kondicioniranja krvi

Krv u prosjeku sadrži 2x 105 trombocita po mikrolitru a centrifugiranjem se dobiva plazma bogata trombocitima koja sarži do 5 puta veću koncentraciju trombocita

Metode aplikacije

Injekcijske tehnike (POVRŠINSKE I DUBOKE)

Papule: Površinska intradermalna tehnika, mjesto aplikacije je spoj epidermisa i dermisa

Nappage: Tehniku je osmislio Dalloz Bourguignon, aplikacija se vrši serijom injekcija na dubini od 2 do 4 mm održavajući konstatan pritisak u šprici koja se u kožu uvodi pod kutem od 30 do 60 stupnjeva

Point by point: Duboka intradermalna i hipodermalna tehnika na dubini od 4 mm i više

Mikroinekcijske tehnike (“derma roller” i “derma pen”)

Alfa granule i faktori rasta

Alfa granule otpuštaju faktore rasta cca 10 minuta nakon „aktivacije” trombocita. Održivost trombocita i oslobađanje faktora rasta u tkivo nastavlja se do kraja životnog vijeka trombocita. Uz to trombociti stimuliraju dotok makrofaga i matičnih stanica koje dodatno doprinose procesu obnove i regeneracije tkiva kroz uklanjanje degeneriranog i nekrotičnog tkiva, te potiču regeneraciju tkiva.

Faktori rasta potiču regenerativne procese: kemotaksiju, proliferaciju, diferencijaciju i angiogenezu.

NYCE - New You Esthetic Center

PRF

PRP koncentrira trombocite oko pet puta.

PRF predstavlja noviju generaciju koncentrata trombocita.

Posebna tekstura PRF omogućuje kliničku upotrebu u amorfnom i membranskom obliku. Membranski oblik se koristi za pokrivanje i zaštititu velikih transplantata tkiva. Potiče osteogenezu i angiogenezu.

NYCE - New You Esthetic Center NYCE - New You Esthetic Center

Prva promocija PRP-a

dr. M. Ferrari 1987:

Otvorena operacija srca i autologna transfuzija komponenta krvi kako bi se izbjegla primjena transfuzije homologne krvi, poslije operacije na otvorenom srcu.

Primjena od: ortopedije, sportske medicine, stomatologije, otolaryngologije, neurokirurgije, oftalmologije, urologije, zacjeljivanje rana, estetske medicine, kardiotorakalne i maksilofacijalne kirurgije.

PRP je autologni proizvod, uklonjena je mogućnost imunogene reakcije te prijenos zaraznih bolesti kao što su HIV te hepatitis.

NYCE - New You Esthetic Center

PRP - dobrobit

NYCE - New You Esthetic Center
 • u primjeni i istraživanju od 1970.
 • 1990. početak primjene u plastičnoj kirurgiji i kirurgiji lica i čeljusti
 • potencijal cijeljenja mišića i tetiva uvodi ovu terapiju u ortopediju početkom 2000.
 • PRP se počinje koristiti kao tretman tendinopatija u ranim 1990-im

U posljednje vrijeme dokumentirani blagotvorni učinci PRP-a na kronične nezacjeljujuće ozljede tetiva, ligamenata, mišića, kostiju (osteoartroze), degeneracije intervertebralnog diska, plantarne fasciopatije i degeneracije hrskavice kao i u skrbi mišićne traume te ishemijskih oštećenja živaca.

PRP - učinci

 • tgf-β1 i tgf-β2 su uključeni u regeneraciju vezivnog tkiva i kosti
 • potiču kemotaksiju fibroblasta i proizvodnju kolagena
 • inhibiraju razgradnju kolagena smanjenjem aktivnosti proteaza i povećanjem aktivnosti njihovih inhibitora
 • in vitro i in vivo istraživanja pokazala da TGF povećava proliferaciju mezenhimalnih matičnih stanica i osteoblasta

Čimbenik rasta koji se nalazi u plazmi bogatoj transformirajućim faktorom rasta - β (TGF- β) potiče:

 • proliferaciju mezenhimalnih stanica
 • regulira endotelnu, fibroblastičnu i osteoblastičnu mitogenezu
 • regulira sintezu kolagena i izlučivanje kolagenaze
 • regulira mitogene učinke drugih čimbenika rasta
 • stimulira endotalnu kemotaksiju i angiogenezu
 • inhibira proliferaciju makrofaga i limfocita
 • faktor rasta fibroblasta (fgf) potiče rast i razlikovanje hondrocita i osteoblasta
 • mitogenetika za mezenhimalne stanice, hondrocite i osteoblaste
 • faktor rasta a i b (pdgf) koji potječe od trombocita za mezenhimalne stanice i osteoblaste
 • stimulira kemotaksiju i mitogenezu u fibrilastim, glijalnim ili glatkim mišićnim stanicama
 • regulira izlučivanje kolagenaze i sintezu kolagena
 • stimulira makrofag i kemotaksiju neutrofila
 • faktor epidermalnog rasta (egf) potiče endotalnu kemotaksiju ili angiogenezu
 • regulira izlučivanje kolagenaze
 • stimulira epitelialnu ili mezenhimalnu mitogenezu
 • vaskularni endotelni faktor rasta (vegf) povećava angiogenezu i permeabilnost
 • stimulira mitogenezu za endotelne stanice
 • faktor rasta vezivnog tkiva (ctgf) potiče angiogenezu
 • regeneracija hrskavice
 • fibroze i adhezije trombocita
 • inzulina kao faktor rasta (ilgf 1 i 2) za fibrblaste te stimulira sintezu proteina

PRP dobio pozornost u popularnim medijima kao rezultat uporabe u liječenju sportskih ozljeda kod profesionalnih sportaša:

Tiger Woods

NYCE - New You Esthetic Center

Rođen kao Eldrick Tont Woods - američki igrač golfa. Smatra se jednim od najboljih igrača golfa svih vremena.

Raphael Nadal

NYCE - New You Esthetic Center

Rafael "Rafa" Nadal Parera, profesionalni španjolski tenisač. Nadal je osvojio četrnaest Grand Slam naslova, zlatnu olimpijsku medalju 2008. i 28 naslova na turnirima iz serije Masters 1000 te je bio član španjolske Davis Cup momčadi koja je osvajala naslove 2004., 2008., 2009. i 2011. godine.

Kim Kardashian

NYCE - New You Esthetic Center NYCE - New You Esthetic Center

"Vampire facelift"

Sigurnost uporabe

Hipoteza: prekomjerna ekspresija čibenika rasta i njihovih receptora povezana s nastankom tumora i displazije tkiva.

Čimbenici rasta reguliraju različite stanične procese, kao što su mitogeneza, kemotaksija, stanična diferencijacija i metabolizam. Neoplastični rast zahtijeva više kontinuirane doze čimbenika rasta tijekom duljeg vremena. Kod primjene PRP terapije izvanstanični čimbenici rasta razgrade se u roku od 7-10 dana.

Prednosti korištenja: Autologni PRP - bez rizika od unakrsne reaktivnosti - imuno reakcije ili prijenosa bolesti.

Prednosti PRP u udnosu na druge metode rejuvenacije

 • koristi vlastite trombocite te je zbog toga rizik alergijskih reakcija minimalan
 • pojačava sintezu kolgena kao odgovor na izlučivanje faktora rasta
 • pojačava sintezu hijaluronske kiseline te količinu i gustoću ekstracelularnog matriksa
 • idelan za one klijente koji ne žele sintetske filere
 • oticanje, modrice i podljevi su značajno manje izraženi nego kod drugih metoda
 • može se kombinirati s drugim metodama
 • jednako je učinkovit kod muškaraca i žena

Kombiniranje s drugim metodama rejuvenacije

PRP se može kombinirati sa:

Filerima - Fileri dovode do trenutačnog povećanja volumena a injektiranje PRP iznad filera poboljšava teksturu i tonus kože te produžava djelotvornost filera za 3 do 6 mjeseci

Laserskom terapijom - Aplikacija PRP nakon laserske terapije značajno ubrzava oporavak i daje bolje konačne rezultate tretmana

Pilinzima - Ubrzava cijeljenje nakon primjene srednje dubokih pilina te poboljšava tonus i teksturu kože

Apsolutne kontraindikacije

 • disfunkcija trombocita
 • trombocitopenija
 • hemodinamska nestabilnost
 • septikemija
 • aktivna infekcija u području aplikacije
 • nesklonost klijenta da prihvati rizike

Relativne kontraindikacije

 • upotreba NSAID 48 sati prije zahvata
 • aplikacija kortikosteroida u području aplikacije unatrag mjesec dana
 • sistemska upotreba kortikosteroida unatrag 2 tjedna
 • febrilitet unatrag 14 dana
 • neoplazme osobito hematopoetskog sustava
 • HGB 10 g/dl
 • koncentracija trombocita 105/ul
 • kemoterapija
 • hipofibrinogenemija
 • antikoagulantna terapija
 • kronične bolesti jetre
 • sistemski lupus eritematozus
 • porfirija
 • alergije
 • zloupotreba nikotinskih proizvoda i alkohola

Moguće nuspojave

 • infekcija
 • diskolaracije
 • modrice
 • bolnost u području aplikacije

Uvježbanost pripreme i aplikacije je ključ uspijeha

Kao i kod drugih terapija iscrpan trening i iskustvo najvažniji su preduvjeti za optimalan rezultat tretmana!